Klub Astronomiczny „Regulus”
Logo Regulusa

Klub Astronomiczny „Regulus”

Klub Astronomiczny „Regulus” powstał w Krakowie w 2007 r. Jego celem jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej wśród młodzieży, koordynacja obserwacji amatorskich oraz wspieranie inicjatyw astronomicznych.

W ramach swojej działalności popularyzatorskiej klub „Regulus” publikuje na swojej stronie coroczny „Almanach Astronomiczny”, zawierające dane o zjawiskach astronomicznych, możliwych do zaobserwowania w danym roku przez miłośników astronomii.

W ramach koordynacji obserwacji astronomicznych klub „Regulus” patronuje, powstałemu również w 2007 r., Centrum Obserwacji Komet, którego celem jest zbieranie, opracowywanie i wysyłanie do światowych centrów amatorskich obserwacji komet obserwacji tych ciał niebieskich, wykonanych przez wszystkich zainteresowanych miłośników astronomii, niezależnie od ich przynależności, bądź nie, do jakiejkolwiek organizacji astronomicznej.


Prelekcje w sali prelekcyjnej klubu "Regulus":


Galeria klubu "Regulus"

Prezentacja teleskopu Czerenkowa 9.06.2014

Wydawnictwa klubu „Regulus”:

Zestaw map gwiazd zmiennych


Almanach Astronomiczny na rok 2008

Almanach Astronomiczny na rok 2009

Almanach Astronomiczny na rok 2010

Almanach Astronomiczny na rok 2011

Almanach Astronomiczny na rok 2012

Almanach Astronomiczny na rok 2013

Almanach Astronomiczny na rok 2014

Almanach Astronomiczny na rok 2015 (wydawnictwo PTA)

Almanach Astronomiczny na rok 2016 (wydawnictwo PTA)

Almanach Astronomiczny na rok 2017 (wydawnictwo PTA)

Almanach Astronomiczny na rok 2018 (wydawnictwo PTA)

Almanach Astronomiczny na rok 2019 (wydawnictwo PTA)

zalecana rozdzielczość: 1024 na 768 pikseli - w przypadku problemów można pobrać wersję bez ramek: 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Prowadzący klub „Regulus”: dr Tomasz Ściężor

Adres siedziby klubu:
Klub Astronomiczny "Regulus"
ul. Górników 27
30-808 Kraków
e-mail: regulus@astrohobby.pl


Jesteś gościem tej strony od 1 stycznia 2008